יום המאבק הבינלאומי באניטשמיות - ביה"ס השחר .


יום הזיכרון הבינלאומי לקרבנות השואה ויום המאבק באנטישמיות 27.1

עצרת האו"ם החליטה לקבוע יום זיכרון בינלאומי להנצחת קרבנות השואה. העצרת בחרה ביום ה-27 בינואר כתאריך זיכרון בין-לאומי להנצחת קרבנות השואה משום שזהו יום כניסת הצבא האדום אל אושוויץ, המחנה המסמל יותר מכול את הניסיון להשמדה טוטאלית של העם היהודי. משמעותה של החלטה זו היא כי השפעת השואה לא פחתה ולא התעמעמה, שכן העולם עדיין מחפש את הדרך להגיע לכך שהשמדת עם לא תוכל להתרחש שוב.
במדינת ישראל מצוין יום הזיכרון לשואה ולגבורה ב-כ"ז בניסן. לפיכך החליט משרד החינוך להקדיש את התאריך ה- 27 לינואר לעיון ולהעמקה בהיבטים האוניברסליים של השואה. היבטים אלו אפשר ללמוד רק מתוך לימוד שואת העם היהודי ונושאי הגזענות והאנטישמיות.
הרחבה :

חוזר מנכ"ל עא/5 - יום המאבק הבין -לאומי באנטישמיות
"כי עוד אאמין גם באדם" - יחידת לימוד בנושא אנטישמיות וגזענות המיועדת לבתי הספר העל-יסודיים - אתר המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר
פעילויות חינוכיות בנושא אנטישמיות והכחשת השואה לציון יום הזיכרון הבינלאומי לשואה - מינהל חברה ונוער
יחידת לימוד ליום השואה הבין-לאומי להנצחת קורבנות השואה - אתר המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר
יום המאבק באנטישמיות - אתר המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר
יום זיכרון בינלאומי להנצחת קורבנות השואה - מידע והצעות לפעילות - מאגר הפעלות - מינהל חברה ונוער
אמצעי לימוד בנושא "יום הזיכרון הבינלאומי להנצחת קורבנות השואה" במרכזי פסג"ה